Нашите сертификати

Като компания с дългогодишен опит и традиции в областта на пчеларството ние подкрепяме нашите експертни познания и достоверност със сертификатите, които сме спечелили.

 На тази страница можете да видите и нашето сертифициране от Интертек Бремен. Всичко това сме придобили в резултат на успешни одити и проверки.

Сертификат FSSC 22000

Стандарт, определящ изискванията към управлението на безопасността на храните. Той има за цел изграждане на цялостна, интегрирана система за управление на безопасността на храните в повече от изискванията на законовите норми.

Сертификат НАССР

Сертификация за безопасност на храните. Международно признат стандарт, който осигурява методи за предотвратяване на химическото, микробиологичното и физическото замърсяване на храните.

Сертификат ISO 9001:2015

Осигурява инфраструктура, процедури, процеси и ресурси, необходими на организацията, както да наблюдава, така и да подобрява своите резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта. Допринася и за подобряване на цялостното функциониране на организацията, решаване на текущи проблеми и разширяване на пазарните възможности.

Сертификация на биоземеделието и биопроизводството на храни на Роял Бийс ЕООД