Шумът за пчелите: Защо е важно да опазим пчелите?

Пчелитепазителки на околната среда

Пчелите, макар да иглеждат като незначителни малки жужащи насекоми, заемат основна роля в биоразнообразието, стабилността на екосистемите и производството на храна. Колко са важни пчелите за човека и защо трябва да ги защитаваме?

Ето няколко примера за ролята на пчелите в природата:

Важни опрашители

Пчелите не са единствените опрашители, но можем да кажем, че са най-ключовите опрашители. Без пчелното опрашване много растения не биха могли да се размножават, съответно да произвеждат плодове и семена, което би довело до изчезването на растителни и животински видове, които зависят от тях.

Производители на храна

Опрашването от пчелите е от съществено значение за производството на храна, включително плодове, зеленчуци и зърнени храни. Изчезването на пчелите би засегнало сериозно световната хранителна сигурност.

Балансират биоразнообразието

Пчелите са част от биоразнообразието и са важни за здравето на екосистемите. Те играят ключова роля в хранителната верига и са от съществено значение за оцеляването на много видове животни и растения. Загубата на пчелите може да повлияе отрицателно на биоразнообразието и да доведе до изчезването на видове.

Влияят върху климата

Пчелите допринасят за климата, като поддържат биоразнообразието и произвеждат храна, без отделяне на вредни емисии и употребата на отровни химикали. Опрашваните от пчели култури са естествен и устойчив начин за производство на храна, съпоставени с интензивното селско стопанство и горивата, използвани в производството в световен мащаб.

Опасностите пред „малките работнички“

Пчелите са в опасност поради различни човешки дейности като използването на пестициди и замърсяването на въздуха, както и други опрашители като пеперуди, прилепи и колибри.

Според ООН през последните десетилетия пчелните популации са намалели в световен мащаб поради загубата на местообитания, интензивни селскостопански практики, промени в метеорологичните условия и прекомерната употреба на агрохимикали като пестициди. Това от своя страна представлява заплаха за различни растения, които са от решаващо значение за благосъстоянието и поминъка на хората.

Предварителни изследвания показват, че замърсителите на въздуха взаимодействат с молекулите на миризмата, отделяна от растенията, от която пчелите се нуждаят, за да намерят храната си. Смесените сигнали пречат на способността на пчелите да търсят храна, което ги прави по-бавни и по-малко ефективни при опрашването.

Как можем да помогнем?

Важно е да знаем, че пчелите са неразделна част от нашата екосистема и загубата им може да има сериозни и дългосрочни последици.

Пчелите произвеждат висококачествена храна, като мед, пчелно млечице, цветен прашец и други продукти като восък, прополис и пчелна отрова. Пчеларството, особено органичното пчеларство, е устойчива дейност, която позволява използването на природните ресурси и поддържането на популацията на пчелите. Това е цялостна дейност по отношение на устойчивостта, добавяща стойност към околната среда, пчелите, пчеларя и потребителя.

Трябва да защитим пчелите и техните местообитания и да гарантираме, че техните популации са защитени. Като начало е важно да бъдат подкрепяни пчеларите и да се закупуват истински и проверени пчелни продукти,  като по този начин се поддържа една устойчива дейност, която пряко засяга средствата за грижата за пчелите и съответно благосъстоянието на околната среда. Тази грижа може да включва създаване на местообитания за пчели, намаляване на употребата на вредни пестициди и обучение за значението на пчелите за околната среда. Правейки това, можем да помогнем за осигуряването на устойчиво бъдеще за пчелите и за всички нас.

 

Препоръчваме Ви